гл.ас.д-р Надежда Попова


Поща nadia_popowa@ue-varna.bg
Телефон ;
Кабинет 520
Консултации Кабинет: 520, Понеделник, 10:30-12:30
Консултации Кабинет: 520, Петък, 14:00-16:00
Автобиография (CV) CV_BG_NPopowa2016_.pdf

Преподавани дисциплини

Дисциплина Курс и Специалност
Спецсеминар - I и II част Курс 4 Редовно обучение Специалност СК
Счетоводство на банките Курс 3 Редовно обучение Специалност СО
Счетоводство на банките Курс 3 Редовно обучение Специалност СФ
Банково счетоводство Курс 4 Редовно обучение Специалност ФИНАНСИ
Теория на счетоводството Курс 5 Задочно обучение Специалност МТБ-СПН
Теория на счетоводството Курс 5 Редовно обучение Специалност МТБ-СПН
Теория на счетоводството Курс 5 Задочно обучение Специалност МТБ-ДНДО
Теория на счетоводството Курс 5 Редовно обучение Специалност МТБ-ДНДО