Конкурс за награждаване на талантливи студенти

Конкурс за награждаване на талантливи студенти

За втори пореден път ЦИПНИКТ открива процедура за кандидатстване на изявени студенти от специалности БИС и Информатика, за лауреати на поименна награда „Моис и Илко Ескенази“ и две награди от Фонд за подпомагане на талантливи студенти към ЦИПНИКТ.

Наградите са финансови и се връчват ежегодно на студенти от втори, трети или четвърти курс от посочените специалности, показали отлични резултати в обучението и доказани постижения в изследователската и приложна дейност в сферата на информационните и комуникационни технологии. Условията за участие на кандидатите за двете награди могат да се изтеглят с клик на мишката върху линковете към имената на наградите (по-горе), придружени с прикачен файл.

Всички документи по кандидатстването се изпращат на e-mail i-center@ue-varna.bg или се представят лично в Тестовия център в кабинет 62.

Крайният срок за подаване на документи е 15.11.2015 г. Селекцията на кандидатите се извършва по процедура, утвърдена от Експертния съвет на ЦИПНИКТ. Имената на номинираните кандидати се обявяват не по-късно от 25.11.2015 г. Финансовите награди се връчват от Ректора на университета на специално събитие преди студентския празник.