гл.ас.д-р Юлия Христова


Поща julia_hristova@ue-varna.bg
Телефон 0882164543;
Кабинет 414а
Консултации Кабинет: 414а, Вторник, 08:00-11:00
Консултации Кабинет: 414а, Петък, 16:00-17:00
Интернет Страница https://www.facebook.com/DepartmentofcCommerce
CV CV_Julia_Hristova_.pdf

Дисциплина Курс и Специалност
Въведение в търговския бизнес Курс 4 Специалност СТОК.
Конкурентоспос. на търг.бизнес Курс 5 Специалност ГТБ
Конкурентоспос. на търг.бизнес Курс 5 Специалност ГТБ-СУ
Конкурентоспос. на търг.бизнес Курс 6 Специалност ГТБ-ДО
Конк. и конкурентоспособност Курс 3 Специалност БИЗН.ИК
Основи на търговския бизнес Курс 5 Специалност ГТБ-СУ
Основи на търговския бизнес Курс 6 Специалност ГТБ-ДО