доц. д-р Димитър Рафаилов


Поща d.rafailov@ue-varna.bg
Телефон -
Кабинет 517
Консултации Кабинет: 517, Сряда, 16:15-18:15
Интернет Страница http://finance-varna.com/
CV CV_Rafailov_bg_.pdf

Дисциплина Курс и Специалност
Финанси на предприятието Курс 2 Специалност СФ
Капиталово бюджетиране Курс 5 Специалност КФИН
Капиталово бюджетиране Курс 5 Специалност КФИН-СПНУ
Капиталово бюджетиране Курс 6 Специалност КФИН-СПН
Капиталово бюджетиране Курс 6 Специалност КФИН-ДНДО
Осн. на корпоративните финанси Курс 3 Специалност ФИНАНСИ
Фин.мениджм. и управл.на риска Курс 3 Специалност З.И ОС.
Магистърски семинар Курс 5 Специалност БМ
Магистърски семинар Курс 5 Специалност КФИН
Магистърски семинар Курс 5 Специалност КФИН-СПНУ
Магистърски семинар Курс 5 Специалност БМ-СПНУ
Магистърски семинар Курс 6 Специалност КФИН-СПН
Магистърски семинар Курс 6 Специалност БМ-ДНДО
Магистърски семинар Курс 6 Специалност КФИН-ДНДО