Катедра "Индустриален бизнес"

График за явяване на държавна сесия за бакалаври от специалност „Индустриален бизнес и предприемачество““ и магистри от специалност „Корпоративен бизнес и управление“ (редовно и дистанционно обучение)

19 юни (сряда) 2019 г.  зала  523 Защита на дипломни работи и магистърски тези Начало: 8.30 часа за ...

Указания за провеждане на държавна изпитна сесия през месец юни 2019 год. за дипломантите от специалност "Индустриален бизнес и предприемачество"-бакалаври и специалност " Корпоративен бизнес и управление "-магистри

ДЪРЖАВНА ИЗПИТНА СЕСИЯ ще се проведе на 19 и 20 юни  2019 г. за студентите от специалности "Индустриален ...

Указания за провеждане на държавна изпитна сесия през месец юни 2019 год. за дипломантите от специалност "Логистика"-бакалаври и специалност "Логистичен мениджмънт "-магистри

ДЪРЖАВНАТА ИЗПИТНА СЕСИЯ ще се проведе на 21 и 24 юни  2019 г. за студенти от специалност „Логистика&rdq...