Катедра "Икономика и управление на строителството"

Участие в семинар на тема „Пешеходната среда в централните градски части“, организиран от Студентска лаборатория „Варна – град за хората“ на Варненски свободен университет „Черноризец Храбър“ под патронажа на проф. арх. Ян Геел.

На 27.02.2018 г. преподаватели, докторанти и студенти от специалностите „Строителен бизнес и предприемачество&ldq...