Медиите за нас

Публикации в печатни и електронни медии.
Фото и видео материали. 

Публикации Икономически университет - Варна ИУ-Варна подобрява качеството на учебния процес. // Novavarna.net, 13 януари 2018.