Търгове

1. ИКОНОМИЧЕСКИ УНИВЕРСИТЕТ – ВАРНА на основание заповед № РД-14-2266/26.07.2016 г. и във връзка с чл. 16, ал. 1 и ал. 2 и чл. 19, ал. 1 от Закона за държавната собственост, чл. 13, ал. 2 от Правилника за прилагане на Закона за държавната собственост, обявява търг с тайно наддаване за отдаване под наем на обект: "Метален дъгов склад" с наемна площ 300,00 м2, находящ се в гр. Варна, ул. "Брегалница" зад блок № 1 на Студентски общежития на Икономически университет – Варна.

Краен срок за предаване на офертите до 14:00 часа на 29 август 2016 г. на адрес: Икономически университет – Варна - Учебен блок № 1, Ректорат (кабинет 209), бул. "Княз Борис I" № 77, гр. Варна, п.к. 9002.

     Документация към търга:

        1. Документация
        2. Приложения /DOC формат/
 


2. ИКОНОМИЧЕСКИ УНИВЕРСИТЕТ – ВАРНА на основание заповед № РД-14-2267/26.07.2016 г. и във връзка с чл. 16, ал. 1 и ал. 2 и чл. 19, ал. 1 от Закона за държавната собственост, чл. 13, ал. 2 от Правилника за прилагане на Закона за държавната собственост, обявява търг с тайно наддаване за отдаване под наем на обект: "Офис с наемна площ 81,51 м2", находящ се в гр. Варна, ул. "Брегалница", партер на Студентско общежитие блок № 1 на Икономически университет – Варна.

Краен срок за предаване на офертите до 14:00 часа на 29 август 2016 г. на адрес: Икономически университет – Варна - Учебен блок № 1, Ректорат (кабинет 209), бул. "Княз Борис I" № 77, гр. Варна, п.к. 9002.

     Документация към търга:

        1. Документация
        2. Приложения /DOC формат/
 


3. ИКОНОМИЧЕСКИ УНИВЕРСИТЕТ – ВАРНА на основание заповед № РД-14-2265/26.07.2016 г. и във връзка с чл. 16, ал. 1 и ал. 2 и чл. 19, ал. 1 от Закона за държавната собственост, чл. 13, ал. 2 от Правилника за прилагане на Закона за държавната собственост, обявява търг с тайно наддаване за отдаване под наем на търговски обект: "Кафе-сладкарница 132 м2, включително и сервизните помещения към нея" с адрес: гр. Варна, Икономически университет – Варна, Учебен блок – 2, ул. "Евлоги Георгиев" № 24.

Краен срок за предаване на офертите до 14:00 часа на 29 август 2016 г. на адрес: Икономически университет – Варна - Учебен блок № 1, Ректорат (кабинет 209), бул. "Княз Борис I" № 77, гр. Варна, п.к. 9002.

     Документация към търга:

        1. Документация
        2. Приложения /DOC формат/
 


4. ИКОНОМИЧЕСКИ УНИВЕРСИТЕТ – ВАРНА на основание заповед № РД-14-2264/26.07.2016 г. и във връзка с чл. 16, ал. 1 и ал. 2 и чл. 19, ал. 1 от Закона за държавната собственост, чл. 13, ал. 2 от Правилника за прилагане на Закона за държавната собственост, обявява търг с тайно наддаване за отдаване под наем на обект: "Работилница", представляващ едноетажна масивна сграда със застроена площ 80,00 м2, два метални гаража с обща застроена площ 42,00 м2 и бетонна рампа-канал с дължина 12.00 м., находящ се в гр. Варна, ул. "Брегалница" зад Студентски общежития блок № 1 и блок № 2 на Икономически университет – Варна.

Краен срок за предаване на офертите до 14:00 часа на 29 август 2016 г. на адрес: Икономически университет – Варна - Учебен блок № 1, Ректорат (кабинет 209), бул. "Княз Борис I" № 77, гр. Варна, п.к. 9002.

     Документация към търга:

        1. Документация
        2. Приложения /DOC формат/
 


5. ИКОНОМИЧЕСКИ УНИВЕРСИТЕТ – ВАРНА на основание заповед № РД-14-2036/07.07.2016 г., чл. 16, ал. 1 и ал. 2 и чл. 19, ал. 1 от Закона за държавната собственост, чл. 13, ал. 2 от ППЗДС, обявява търг с тайно наддаване за отдаване под наем на обект: "Част от първи и втори етаж от Учебен блок – 2", находящ се в гр. Варна, ул. "Евлоги Георгиев" №24 на Икономически университет – Варна.

Краен срок за предаване на офертите до 14:00 часа на 08 август 2016 г. на адрес: Икономически университет – Варна - Учебен блок № 1, Ректорат (кабинет 209), бул. "Княз Борис I" № 77, гр. Варна, п.к. 9002.

     Документация към търга:

        1. Документация
        2. Приложения /DOC формат/
        3. Заповед
 


6. ИКОНОМИЧЕСКИ УНИВЕРСИТЕТ – ВАРНА на основание заповед № РД-14-2035/07.07.2016 г., чл. 16, ал. 1 и ал. 2 и чл. 19, ал. 1 от Закона за държавната собственост, чл. 13, ал. 2 от ППЗДС, обявява търг с тайно наддаване за отдаване под наем на обект: "Банков офис с наемна площ 100,00м2", находящ се в гр. Варна, бул. "Княз Борис I" №77, етаж I, Учебен блок 1 на Икономически университет – Варна.

Краен срок за предаване на офертите до 14:00 часа на 08 август 2016 г. на адрес: Икономически университет – Варна - Учебен блок № 1, Ректорат (кабинет 209), бул. "Княз Борис I" № 77, гр. Варна, п.к. 9002.

     Документация към търга:

        1. Документация
        2. Приложения /DOC формат/
        3. Заповед
 


7. ИКОНОМИЧЕСКИ УНИВЕРСИТЕТ – ВАРНА на основание заповед № РД-14-1595/08.06.2016 г., чл. 16, ал. 1 и ал. 2 и чл. 19, ал. 1 от Закона за държавната собственост, чл. 13, ал. 2 от ППЗДС, обявява търг с тайно наддаване за отдаване под наем на обект: "Офис с наемна площ 81,51м2", находящ се в гр. Варна, ул. "Брегалница", партер на Студентско общежитие блок № 1 на Икономически университет – Варна.

Краен срок за предаване на офертите до 14:00 часа на 11 юли 2016г. на адрес: Икономически университет Варна - Учебен блок № 1, Ректорат (кабинет 209), бул. "Княз Борис I" № 77, гр. Варна, п.к. 9002.

     Документация към търга:

        1. Документация
        2. Приложения /DOC формат/
 


8. ИКОНОМИЧЕСКИ УНИВЕРСИТЕТ – ВАРНА на основание заповед № РД-14-1594/08.06.2016 г., чл. 16, ал. 1 и ал. 2 и чл. 19, ал. 1 от Закона за държавната собственост, чл. 13, ал. 2 и във връзка с чл.41, ал.2 от ППЗДС, обявява търг с тайно наддаване за отдаване под наем на обект: "Клуб 33" с обща застроена площ 211,00м2, находящ се в гр. Варна, ул."Брегалница", сутерен на Студентско общежитие блок № 2 на Икономически университет – Варна.

Краен срок за предаване на офертите до 14:00 часа на 11 юли 2016г. на адрес: Икономически университет  Варна - Учебен блок № 1, Ректорат (кабинет 209), бул. "Княз Борис I" № 77, гр. Варна, п.к. 9002.

     Документация към търга:

        1. Документация
        2. Приложения /DOC формат/
        3. Заповед за отмяна на търга
 


9. ИКОНОМИЧЕСКИ УНИВЕРСИТЕТ – ВАРНА на основание заповед № РД-14-1030/19.04.2016 г., чл. 16, ал. 1 и ал. 2 и чл. 19, ал. 1 от Закона за държавната собственост и чл. 13, ал. 2 от Правилника за прилагане на Закона за държавната собственост, обявява търг с тайно наддаване за отдаване под наем на обект: "Офис" с наемна площ 30,81 м2, находящ се в гр. Варна, ул. "Брегалница", Студентско общежитие блок № 1, първи етаж, Икономически университет – Варна.

Краен срок за предаване на офертите до 14:00 часа на 25 май 2016 г. на адрес: Икономически университет – Варна - Учебен блок № 1, Ректорат (кабинет 209), бул. "Княз Борис I" № 77, гр. Варна, п.к. 9002.

     Документация към търга:

        1. Документация
        2. Приложения /DOC формат/
        3. Заповед
 


10. ИКОНОМИЧЕСКИ УНИВЕРСИТЕТ – ВАРНА на основание заповед № РД-14-1029/19.04.2016 г., чл. 16, ал. 1 и ал. 2 и чл. 19, ал. 1 от Закона за държавната собственост, чл. 13, ал. 2 и във връзка с чл. 41, ал. 2 от Правилника за прилагане на Закона за държавната собственост, обявява търг с тайно наддаване за отдаване под наем на обект: "Клуб 33" с обща застроена площ 211,00 м2, находящ се в гр. Варна, ул. "Брегалница", сутерен на Студентско общежитие блок № 2 на Икономически университет – Варна.

Краен срок за предаване на офертите до 14:00 часа на 25 май 2016 г. на адрес: Икономически университет Варна - Учебен блок № 1, Ректорат (кабинет 209), бул. "Княз Борис I" № 77, гр. Варна, п.к. 9002.

     Документация към търга:

        1. Документация
        2. Приложения /DOC формат/


11. ИКОНОМИЧЕСКИ УНИВЕРСИТЕТ – ВАРНА на основание заповед № РД-14-868/01.04.2016 г. и във връзка с чл. 16, ал. 1 и ал. 2 и чл. 19, ал. 1 от Закона за държавната собственост, чл. 13, ал. 2 от Правилника за прилагане на Закона за държавната собственост, обявява търг с тайно наддаване за отдаване под наем на обект: "Работилница", представляващ едноетажна масивна сграда със застроена площ 80,00 м2, два метални гаража с обща застроена площ 42,00 м2 и бетонна рампа-канал с дължина 12.00 м., находящ се в гр.Варна, ул. "Брегалница" зад Студентски общежития блок № 1 и блок № 2 на Икономически университет – Варна.

Краен срок за предаване на офертите до 14:00 часа на 05 май 2016 г. на адрес: Икономически университет – Варна - Учебен блок № 1, Ректорат (кабинет 209), бул. "Княз Борис I" № 77, гр. Варна, п.к. 9002.

     Документация към търга:

        1. Документация
        2. Приложения /DOC формат/
        3. Заповед
 


12. ИКОНОМИЧЕСКИ УНИВЕРСИТЕТ – ВАРНА на основание заповед № РД-14-701/15.03.2016 г. и във връзка с чл. 16, ал. 1 и ал. 2 и чл. 19, ал. 1 от Закона за държавната собственост, чл. 13, ал. 2 от Правилника за прилагане на Закона за държавната собственост, обявява търг с тайно наддаване за отдаване под наем на обект: "Клуб 33" с обща застроена площ 211,00 м2, находящ се в гр. Варна, ул. "Брегалница", сутерен на Студентско общежитие блок № 2 на Икономически университет – Варна.

Краен срок за предаване на офертите до 14:00 часа на 18 април 2016 г. на адрес: Икономически университет – Варна - Учебен блок № 1, Ректорат (кабинет 209), бул. "Княз Борис I" № 77, гр. Варна, п.к. 9002.

     Документация към търга:

        1. Документация
        2. Приложения /DOC формат/


13. ИКОНОМИЧЕСКИ УНИВЕРСИТЕТ – ВАРНА  на основание Заповед № РД-14-514/18.02.2016 г. на Зам.-ректора по "Финанси и материална база" и във връзка с раздел II от Наредба №7 от 14 ноември 1997 г. на МФ за продажба на движими вещи – частна държавна собственост, обявява процедура за провеждане на търг с тайно наддаване за продажба на движими вещи – мултисистемни телевизори – собственост на Икономически университет – Варна.

Краен срок за депозиране на офертите до 12:00 часа на 07 март 2016 г. в сградата на Икономически университет – Варна - Учебен блок № 1, Ректорат (кабинет 209), бул. "Княз Борис I" № 77, гр. Варна.

     Документация към търга:

        1. Заповед


14. ИКОНОМИЧЕСКИ УНИВЕРСИТЕТ – ВАРНА на основание заповед № РД-14-210/22.01.2016 г. и във връзка с чл. 16, ал. 1 и ал. 2 и чл. 19, ал. 1 от Закона за държавната собственост, чл. 13, ал. 2 от Правилника за прилагане на Закона за държавната собственост, обявява търг с тайно наддаване за отдаване под наем на търговски обект - "Книжарница 33 м2, включително и сервизните помещения към нея, находяща се в сградата на Учебен блок – 2 на Икономически университет – Варна с адрес гр. Варна, ул. "Евлоги Георгиев" № 24".

Краен срок за предаване на офертите до 14:00 часа на 25 февруари 2016 г. на адрес: Икономически университет – Варна - Учебен блок № 1, Ректорат (кабинет 209), бул. "Княз Борис I" № 77, гр. Варна, п.к. 9002.

     Документация към търга:

        1. Документация
        2. Приложения /DOC формат/


15. ИКОНОМИЧЕСКИ УНИВЕРСИТЕТ – ВАРНА на основание заповед № РД-14-2714/11.08.2015 г. и във връзка с чл. 16, ал. 1 и ал. 2 и чл. 19, ал. 1 от Закона за държавната собственост, чл. 13, ал. 2 от Правилника за прилагане на Закона за държавната собственост, обявява търг с тайно наддаване за отдаване под наем на търговски обект - "Кафе-сладкарница с наемна площ 156,31 м2", 114,46 м2 от които са площ на търговското помещение, а останалите 41,85 м2 са площ на две прилежащи складови помещения, находящ се в гр. Варна, бул. "Княз Борис I" № 77, Икономически университет – Варна, Учебен блок – 1, Надстройка – H1.

Краен срок за предаване на офертите до 14:00 часа на 15 септември 2015 г. в Информационен център, етаж 1 в Учебен блок - 1 на Икономически университет – Варна на адрес: гр. Варна, бул. "Княз Борис І" № 77.

     Документация към търга:

        1. Документация
        2. Приложения /DOC формат/


16. ИКОНОМИЧЕСКИ УНИВЕРСИТЕТ – ВАРНА на основание заповед № РД-14-2713/11.08.2015 г. и във връзка с чл. 16, ал. 1 и ал. 2 и чл. 19, ал. 1 от Закона за държавната собственост, чл. 13, ал. 2 от Правилника за прилагане на Закона за държавната собственост, обявява търг с тайно наддаване за отдаване под наем на търговски обект - "Кафе Академика с наемна площ 57,40 м2 и складово помещение с наемна площ 8,17 м2", находящ се в гр. Варна, бул. "Княз Борис I" № 77, Икономически университет – Варна, Учебен блок – 1, сутерен.

Краен срок за предаване на офертите до 14:00 часа на 15 септември 2015 г. в Информационен център, етаж 1 в Учебен блок - 1 на Икономически университет – Варна на адрес: гр. Варна, бул. "Княз Борис І" № 77.

     Документация към търга:

        1. Документация
        2. Приложения /DOC формат/


17. ИКОНОМИЧЕСКИ УНИВЕРСИТЕТ – ВАРНА на основание заповед № РД-14-278/23.01.2015 г. и във връзка с чл. 16, ал. 1 и ал. 2 и чл. 19, ал. 1 от Закона за държавната собственост, чл. 13, ал. 2 от Правилника за прилагане на Закона за държавната собственост, обявява търг с тайно наддаване за отдаване под наем на търговски обект - книжарница, с площ 42 м2 с адрес: Икономически университет – Варна, Учебен блок – 1, ет.1 – Дъга, бул. "Княз Борис I" № 77, гр. Варна.

Краен срок за предаване на офертите до 14:00 часа на 04 март 2015 г. в канцеларията на Ректората (кабинет 209) в сградата на Икономически университет – Варна на адрес: гр. Варна, бул. "Княз Борис І" № 77.

     Документация към търга:

        1. Документация
        2. Приложения /DOC формат/


18. ИКОНОМИЧЕСКИ УНИВЕРСИТЕТ – ВАРНА на основание заповед № РД-14-2594/21.07.2014 г. и във връзка с чл. 16, ал. 2 и чл. 19, ал. 1 от Закона за държавната собственост, чл. 13, ал. 1, ал. 2 и ал. 5 и във връзка с чл. 43 от Правилника за прилагане на Закона за държавната собственост, обявява търг с тайно наддаване за отдаване за отдаване под наем на част от имот – публична държавна собственост, находящ се в гр. Варна, бул. "Княз Борис I" № 77, Икономически университет – Варна, Учебен блок – 1, за който е съставен Акт за държавна собственост № 2969/27.03.2000 г. с предоставени права на управление на Икономически университет – Варна и представляващ Заготвителен блок за хранене с площ 364.00 кв.м. /триста шестдесет и четири квадратни метра/, включително инсталациите, кухненското оборудване и обзавеждане, с конкретно предназначение, а именно да се приготвят и продават храни и напитки за редовно столово хранене на студентите, преподавателите, служителите и гостите на Икономически университет - Варна и да се осигурява  кетъринг.

Краен срок за предаване на офертите до 14:00 часа на 22 август 2014 г. в канцеларията на Ректората (кабинет 209) в сградата на Икономически университет – Варна на адрес: гр. Варна, бул. "Княз Борис І" № 77.

     Документация към търга:

  1. Заповед № РД-14-2594/21.07.2014 г.
  2. Проекто-договор
  3. Копия от технологични схеми
  4. Приложения /DOC формат/
 

За контакти:

Владимир Новаков

Кабинет Кабинет: 67

Мобилен телефон Мобилен тел. 0882 164755
Email Email: v_novakov@ue-varna.bg