Prof. Julian Vasilev, PhD


Email vasilev@ue-varna.bg
Room 530
Web Page https://www.researchgate.net/profile/Julian_Vasilev
CV CV_Julian_Vasilev_bg_.pdf

Teaches

Дисциплина Курс и Специалност
Информационна логистика Курс 4 Regular student Специалност БИС
Информационна логистика Курс 5 Regular student Специалност ЛМЕН-СПНУ
Информационна логистика Курс 6 Regular student Специалност ЛМЕН-ДНДО
Е-логистика Курс 5 Regular student Специалност ЛМЕН
Е-логистика Курс 5 Regular student Специалност ЛМЕН-СПНУ
Софтуер за управление на проекти Курс 5 Regular student Специалност УП-СПНУ
Софтуер за управление на проекти Курс 6 Regular student Специалност УП-ДНДО