DOTS.D-R JULIAN VASILEV


Email vasilev@ue-varna.bg
Room 530
Consultations Кабинет: 530, Сряда, 11:00-13:00
Web Page https://www.researchgate.net/profile/Julian_Vasilev
CV CV_Julian_Vasilev_bg_.pdf

Teaches

Дисциплина Курс и Специалност
Информатика Курс 1 Regular student Специалност ТУРИЗЪМ
Информатика Курс 1 Regular student Специалност МИО
Управление на ит проекти Курс 4 Regular student Специалност БИС
Информационна логистика Курс 4 Regular student Специалност ЛОГИСТ.
Информационна логистика Курс 6 Regular student Специалност ЛМЕН-ДО