DOTS.D-R VIOLETA DIMITROVA


Email violeta_dimitrova@ue-varna.bg
Room 307
Consultations Кабинет: 307, Вторник, 11:00-13:00
Office Hours Петък 13:00 до 15:00
CV CV_V.Dimitrova_.pdf

Teaches

Дисциплина Курс и Специалност
Спецсеминар Курс 4 Regular student Специалност БИЗН.ИК
Бизнес комуникации Курс 3 Regular student Специалност ИК.И Т.
Организация на търговията Курс 3 Regular student Специалност ИК.И Т.
Конкурентоспос. на търг.бизнес Курс 5 Regular student Специалност ГТБ
Конкурентоспос. на търг.бизнес Курс 5 Regular student Специалност ГТБ-СУ
Конкурентоспос. на търг.бизнес Курс 6 Regular student Специалност ГТБ-ДО
Конк. и конкурентоспособност Курс 3 Regular student Специалност БИЗН.ИК