Chef Assist. Prof. Antoaneta Stoyanova, PhD


Email a.stoyanova@ue-varna.bg
Telephone 0882 164 545;
Room 66
Consultations Кабинет: 66, Сряда, 13:30-15:30
Consultations Кабинет: 66, Четвъртък, 09:00-11:00
Office Hours Кабинет: 66, Четвъртък, 09:00-11:00

Teaches

Дисциплина Курс и Специалност
Стокознание на промишл.стоки Курс 5 Regular student Специалност КЕС-СУ
Стокознание на промишл.стоки Курс 6 Regular student Специалност КЕС-ДО
Системи за у-ние на качеството Курс 5 Regular student Специалност КЕС
Системи за у-ние на качеството Курс 5 Regular student Специалност КЕС-СУ
Системи за у-ние на качеството Курс 6 Regular student Специалност КЕС-ДО
Микробиология на стоките Курс 3 Regular student Специалност СТОК.
У-ние на кач.и безоп. на стоки Курс 3 Regular student Специалност ЛОГИСТ.
Контрол по безопасн.на храните Курс 4 Regular student Специалност АБ