Assoc. Prof. Silvia Parusheva, PhD


Email parusheva@ue-varna.bg
Room 318б
Consultations Кабинет: 318б, Сряда, 13:30-15:30
Obligations Ръководител на проект "Социалните медии в бизнеса и образованието – иновативни модели, възможности и предизвикателства" (Social Media in Business and Education - Innovative Models, Opportunities and Challenges) http://socialmedia.ue-varna.bg/en/index.html
CV CV_S.Parusheva-Oct_2018_.pdf

Teaches

Дисциплина Курс и Специалност
Основи на информац. системи Курс 2 Regular student Специалност БИС
Стратегии за електронен бизнес Курс 4 Regular student Специалност БИС
Пл.и у.сигурността на инф.с-ми Курс 4 Regular student Специалност БИС
Е-бизнес Курс 4 Regular student Специалност МБ-А.ЕЗ
Електронен бизнес II част Курс 6 Regular student Специалност БИС-ДНДО
Електронен бизнес II част Курс 6 Regular student Специалност ИНФ.-ДНДО
Облачни т. Курс 5 Regular student Специалност ИМБ
Облачни т. Курс 5 Regular student Специалност ИМБ-СПНУ