Assoc. Prof. STOYAN KIROV, PhD


Email kirov@ue-varna.bg
Room 532
Obligations Моля, заявете предварително по e-mail желанието си да присъствате на консултации.
Web Page http://finance-varna.com
CV Автобиография_.pdf

Teaches

Дисциплина Курс и Специалност
Основи на застраховането Курс 3 Regular student Специалност ФИНАНСИ
Фондове за пенс. осигуряване Курс 5 Regular student Специалност ПФИН
Фондове за пенс. осигуряване Курс 5 Regular student Специалност ПФИН-СПНУ
Фондове за пенс. осигуряване Курс 6 Regular student Специалност ПФИН-СПН
Фондове за пенс. осигуряване Курс 6 Regular student Специалност ПФИН-ДНДО
Корпоративно застраховане Курс 5 Regular student Специалност КФИН
Корпоративно застраховане Курс 5 Regular student Специалност КФИН-СПНУ
Корпоративно застраховане Курс 6 Regular student Специалност КФИН-СПН
Корпоративно застраховане Курс 6 Regular student Специалност КФИН-ДНДО
Мен. на частните пенс. фондове Курс 3 Regular student Специалност З.И ОС.
Магистърски спецсеминар Курс 5 Regular student Специалност ПФИН
Магистърски спецсеминар Курс 5 Regular student Специалност ПФИН-СПНУ
Магистърски спецсеминар Курс 6 Regular student Специалност ПФИН-СПН
Магистърски спецсеминар Курс 6 Regular student Специалност ПФИН-ДНДО