Assoc. Prof. STOYAN KIROV, Ph.D.


Email kirov@ue-varna.bg
Room 532
Consultations Кабинет: 532, Четвъртък, 13:00-15:00
Obligations Моля, заявете предварително по e-mail желанието си да присъствате на консултации.
Web Page http://finance-varna.com
CV Автобиография_.pdf

Teaches

Дисциплина Курс и Специалност
Мита и митнически режими Курс 5 Regular student Специалност ПФИН
Мита и митнически режими Курс 5 Regular student Специалност ПФИН-СУ
Въведение във финансите Курс 2 Regular student Специалност ТУРИЗЪМ
Въведение във финансите Курс 2 Regular student Специалност МИО
Морско и карго застраховане Курс 4 Regular student Специалност ФИНАНСИ