Assoc. Prof. Daniela Georgieva, PhD


Email daniela_georgieva@ue-varna.bg
Telephone ;
Room 211
Consultations Кабинет: 211, Понеделник, 14:00-16:00
CV CV_BG_Template_.pdf

Teaches

Дисциплина Курс и Специалност
Спецсеминар - I и II част Курс 4 Regular student Специалност СО
Теория на счетоводството Курс 5 Part-time student Специалност СК-СПН
Теория на счетоводството Курс 5 Part-time student Специалност МТБ-СПН
Теория на счетоводството Курс 5 Part-time student Специалност СК-ДНДО
Теория на счетоводството Курс 5 Part-time student Специалност МТБ-ДНДО