Академичен календар за учебната 2017/2018 г. на студенти ОКС "бакалавър", задочно и дистанционно обучение

ЗИМЕН СЕМЕСТЪР ЛЕТЕН СЕМЕСТЪР
Учебни занятия
(аудиторни)
25 септември - 08 октомври 2017 (по график за всяка специалност)
25 септември 2017 - информационен ден за 1 курс
05 февруари - 18 февруари 2018
(по график за всяка специалност)
Защита на практическо
обучение
редовна сесия - 26 септември 2017
поправителна сесия - 12 откомври 2017
Коледна ваканция

30 декември 2017 - 10 януари 2018

Редовна изпитна сесия 11 януари - 03 февруари 2018 4 курс - 08 - 28 май 2018
10 май - 09 юни 2018
Поправителна
изпитна сесия
19 - 22 февруари 2018 4 курс - 30 и 31 май , 01 и 02 юни 2018
14, 15, 18 и 19 юни 2018
ЛИКВИДАЦИОННА ИЗПИТНА СЕСИЯ
за уч. 2016/2017 г. - 14, 15, 18 и 19 септември 2017
за 4 курс - 04 - 07 юни 2018
за 1, 2 и 3 курс - 13, 14, 17 и 18 септември 2018
СЕСИИ ЗА ДИПЛОМИРАНЕ
Есенна сесия 11 - 13 септември 2017
Зимна сесия 31 януари, 01 и 02 февруари 2018
Лятна сесия 21, 22, 25 и 26 юни 2018