Кандидатстване за стипендии по ПМС №90/2000 г.

Кандидатстване за стипендии по ПМС №90/2000 г.

Уважаеми студенти, 

На 09.10.2017 г. започва кандидатстването за стипендии за зимен семестър на учебната 2017/2018 г. за студенти редовно обучение - държавна поръчка.

Документи можете да подавате при инспектор Стипендии и общежития - Студентска улица (1-ви етаж в основната сграда на университета) или чрез WEB-базираната система за онлайн кандидатстване и подаване на документи за стипендии до 27.10.2017 г. 

Студентите от Колеж по туризъм - Варна, също подават документите си при инспектор Стипендии и общежития - Студентска улица (1-ви етаж в основната сграда на университета), след предварително заверен успех от Учебен отдел (2-218 - II корпус на ИУ - Варна).

Студентите обучаващи се по ПМС 103/2000г и ПМС 228/1997г трябва да представят актуална банкова сметка при инспектор Стипендии и общежития.

Представянето на студентска книжка при кандидатстване е задължително!

Виж повече  Срокове, необходими документи и критерии за получаване на стипендии по реда на ПМС №90/2000 г. за летен семестър на учебната 2016/2017 г.

  Системата ще бъде активна от 09.10.2017 г. Достъпът е чрез регистрацията ви в Студентско състояние.

Забележка: Всички студенти, които са кандидатствали онлайн чрез web-базираната система и са класирани за получаване на стипендия, трябва да представят оригиналните документи на инспектор "Стипендии и общежития" до 10 дни след публикуване на класирането.