Кандидатстване за стипендии по ПМС №90/2000 г.

Кандидатстване за стипендии по ПМС №90/2000 г.

Уважаеми студенти, 

На 06.03.2017 г. започва кандидатстването за стипендии за летен семестър на учебната 2016/2017 г.

Документи можете да подавате в каб. 531 или чрез WEB-базираната система за онлайн кандидатстване и подаване на документи за стипендии до 24.03.2017 г. Системата ще облекчи кандидатите в комплектоването и подаването на документи, без да е необходимо присъствието им в университета.

Студентите от Колеж по туризъм - Варна, подават документите си в каб.231 (Финансово - счетоводен отдел, I корпус на ИУ - Варна) при Лилия Ламбова, след предварително заверен успех от Учебен отдел (2-218 - II корпус на ИУ - Варна).

Виж повече  Срокове, необходими документи и критерии за получаване на стипендии по реда на ПМС №90/2000 г. за летен семестър на учебната 2016/2017 г.

  Заповед за размера на стипендиите за летен семестър на учебната 2016/2017 г.

Системата ще бъде активна от 01.03.2017 г. Достъпът е чрез регистрацията ви в Студентско състояние.

Забележка: Всички студенти, които са кандидатствали онлайн чрез web-базираната система и са класирани за получаване на стипендия, трябва да представят оригиналните документи на инспектор "Стипендии и общежития". Сроковете за представяне ще бъдат обявени допълнително.