График за записване на студенти редовно обучение 2, 3 и 4 курс в ОКС "бакалавър"

График за записване на студенти редовно обучение 2, 3 и 4 курс в ОКС "бакалавър"


по ред

Специалност

Курс на
обучение

Група
(от – до)

Дата

1

Счетоводство и одит

2-ри

1 до 3

26.09.2017 г.

3-ти

1 до 4

26.09.2017 г.

2

Счетоводство и контрол

4-ти

1, 2, 3, 5, 6 и 7

29.09.2017 г.

3

Счетоводство и финанси

2-ри

4 до 6

27.09.2017 г.

3-ти

5 до 7

27.09.2017 г.

4 Финанси 2-ри

7 до 11

28.09.2017 г.
3-ти

8 до 13

29.09.2017 г.
4-ти

10 до 18

29.09.2017 г.

5

Застраховане и осигуряване

2-ри

12

28.09.2017 г.

6

Индустриален бизнес и предприемачество

2-ри

18

25.09.2017 г.

3-ти

20 26.09.2017 г.

4-ти

28 27.09.2017 г.

7

Строителен бизнес и предприемачество / ИС

2-ри 13

25.09.2017 г.

3-ти

14

26.09.2017 г.

4-ти

19 26.09.2017 г.

8

НИИ / Икономика на недвижимата собственост

2-ри

14

25.09.2017 г.

3-ти

15

26.09.2017 г.

4-ти

21 и 23 27.09.2017 г.

9

Аграрен бизнес

2-ри

20

25.09.2017 г.

3-ти

22

26.09.2017 г.

4-ти

33

27.09.2017 г.

10

Икономика и/на търговията 2-ри

23 и 24

25.09.2017 г.

3-ти

24 и 25 26.09.2017 г.

4-ти

35 и 36 27.09.2017 г.

11

СМД/Стокознание

2-ри

21 и 22

25.09.2017 г.

3-ти

27

25.09.2017 г.

4-ти

37

25.09.2017 г.

12

Логистика

2-ри

19

25.09.2017 г.

3-ти

21

26.09.2017 г.

4-ти

30 и 31

27.09.2017 г.

13

Бизнес икономика

2-ри

15 и 16

25.09.2017 г.

3-ти

17, 18 , 19

26.09.2017 г.

4-ти

24, 26, 27

27.09.2017 г.

14

Маркетинг

2-ри

32 до 35

25.09.2017 г.

3-ти

33 до 36

26.09.2017 г.

4-ти

45 до 49

27.09.2017 г.

15

Туризъм

2-ри

40 до 43

28.09.2017 г.

3-ти

44,45,47

29.09.2017 г.

4-ти

57 до 59

29.09.2017 г.

16

МИО

2-ри

44 и 45

02.10.2017 г.

3-ти

48 и 49

02.10.2017 г.

4-ти

60 до 62

03.10.2017 г.

17

Мениджмънт

2-ри

36 до 39

04.10.2017 г.

3-ти

38 до 41

04.10.2017 г.

4-ти

51 до 55

05.10.2017 г.

18

Информатика

2-ри

25 до 28

25.09.2017 г.

3-ти

28 и 29

26.09.2017 г.

4-ти

39 до 41

27.09.2017 г.

19

БИС

2-ри

30 и 31

28.09.2017 г.

3-ти

31 и 32

28.09.2017 г.

4-ти

42 до 44

29.09.2017 г.

20

Международен бизнес

2-ри

46 и 47

26.09.2017 г.

3-ти

50 и 51

28.09.2017 г.

4-ти

63

02.10.2017 г.

21

Международен туризъм

2-ри

48

27.09.2017 г.

4-ти

65

02.10.2017 г.

22

Публична администрация

2-ри

17

05.10.2017 г.

3-ти

43

05.10.2017 г.

4-ти

56

05.10.2017 г.

Важно: Записването се извършва чрез отговорниците на групи, които представят в сектор "Студенти" (каб. 214, 215 и 216) комплект от следните документи:

  1. Студентска книжка;
  2. Платежно нареждане за такса обучение;
  3. Списък на студентите с факултетен №, на които ще се издават уверения

Отговорниците на групи представят изброения комплект от документи  попълнени за всеки от студентите от съответната административна група в началото на първия ден, който е посочен в графика за записване.

Информация за семестриалните такси са публикувани в сайта на ИУ-Варна, меню "Студенти".

СИБАНК ЕАД
IBAN: BG 39 BUIB 9888 3129 2762 00
BIC: BUIBBGSF
Титуляр:
Икономически университет - Варна