График за държавни изпити – месец септември 2017

График за държавни изпити – месец септември 2017

Специалност

Държавен изпит или защита на дипломна работа

Дата

Зала

1.

Счетоводство и контрол (бакалаври) - писмен изпит
Счетоводство и контрол – устен изпит

11.09.

12.09. и 13.09.

122, 316, 323

Н-110, 221

2.

Финанси

Публични финанси,  Банков  мениджмънт, Корпоративни финанси

13.09.

50, 56, 58 – от 11:00 ч.

50, 56, 58 – от 14:00 ч.

3.

Индустриален бизнес,  Корпоративен бизнес и управление

Логистика, Логистичен мениджмънт

11.09.

12.09.

323, 523 – от 13:00 ч.

323, 523

4.

Икономика на търговията,

Търговски бизнес, Глобален търговски бизнес

12.09.

316

 55, 56 - от 11:00 ч.

5.

Икономика на строителството, Икономика на строителството (Строително предприемачество), Строително предприемачество, Икономика на недвижимата собственост, Недвижими имоти и инвестиции

Бизнес икономика

12.09. 

13.09.

122, 220 и 222 

122 и 220

6.

Аграрен бизнес , Бизнес консултиране

11.09.

12.09.

221 и 58

222 и 58 – от 13:00 ч.

7.

Стокознание, Качество и експертиза на стоките

12.09 и 13.09.

319

8.

Мениджмънт, Бизнес администрация,  Публична администрация, Мениджмънт на човешките ресурси

 11.09.

 12.09.

55, 305 и 306

305, 306

9.

Маркетинг, Реклама и медийни комуникации, Управление на продажбите и мърчандайзинг, Корпоративен маркетинг,

Комуникации и бизнес развитие

Международен бизнес (англ. език)

Международен бизнес и мениджмънт (англ.език)

12.09.

12.09.

13.09.

13.09.

55, 56 от 08:00 и 223

55 – от 08:00

223 – от 09:30 ч.

223 – от 08:30 ч.

10.

Информатика, Бизнес информационни системи, Приложна информатика,

ИТ иновации в бизнеса

13.09.

55, 56 и 58 – от 08:00

Н-201 и Н-202

11.

Статистика и иконометрия

12.09.

434

12.

Туризъм, Международен туристически бизнес

12.09.

433 и Н-101

13.

Международни икономически отношения, Международен бизнес

13.09.

H-101 и 523

55 – от 11:00 ч.

Заявления за допускане до държавен изпит и защита на дипломна работа да се приемат от сектор “Студенти” и  Център за Магистърско обучение на 30 и 31 август 2017г.  

Редът за явяване по зали да бъде обявен от съответните катедри  2 дни преди посочените в графика дати.