"Часът на КСО специалиста" в ИУ – Варна

Дискусия под наслов „КСО специалистите – агенти на промяната“ се проведе в Икономически университет – Варна, който през следващата година отбелязва своята 100-годишнина. На 25 юни 2019 г. във Варна за първи път бяха представени основни тенденции, новости и тънкости в КСО професията. Събитието е част от поредица срещи и представяния на Българската асоциация на КСО специалистите – организацията, обединила над 40 специалисти в страната.

„Университетът ни може да се превърне в успешно социално предприятие, което споделя следните правила за устойчивост: откритост към външни аудитории, развитие на достъпна социална инфраструктура, постоянна комуникация със заинтересованите страни, насърчаване на предприемаческото и проектното мислене“, сподели в своята презентация проф. д-р Евгени Станимиров – ректор на Икономическия университет – Варна. Той представи университетската интернет платформа за сътрудничество с бизнеса – UEBN. Според него преподавателите се стремят преди всичко да създадат предприемачески дух у студентите, а не само да ги обучават. Мрежата за сътрудничество с бизнеса е постигнала целите си, много икономисти намират контакт с компании и работодатели благодарение на нея. Големият брой регистрирани потребители – близо 13 000, създава възможности за колаборация на бизнеса с младите специалисти.

„Отговорността на университетите е в две направления – да обучават всички бъдещи мениджъри в ценностите на корпоративната устойчивост и отговорност, от една страна, а от друга – да създадат сериозна теоретична основа за мултидисциплинарната подготовка на новия тип специалисти, готови да решават предизвикателства от социален, икономически и екологичен характер“, заяви д-р Марина Стефанова – председател на УС на БАКСОС.

„Практики и предизвикателства в ежедневието“ беше темата на дискусионния панел с
модератор Жюстин Томс – собственик и управител "ABC Design & Communications". В него участваха Дарина Георгиева – мениджър "Овергаз общество" в „Овергаз“
Меглена Генева – директор "Комуникации и КСО" в „ТехноЛогика“ и
Майкъл Калнър –  мениджър "Корпоративна устойчивост" в „Ню Бояна Филмс“.

По време на дискусията се наложиха някои основни изводи:

  • Устойчивото мислене започва в училище и се изгражда в университета.
  • КСО специалистът може да бъде агент на промяната на бизнес моделите на компаниите.
  • КСО специалистите в България са най-често жени, мениджъри на средни или висши позиции, които харесват и горещо препоръчват своята професия.

Най-голямото проучване на БАКСОС за последните 10 години сред 300 компании на българския пазар показва, че специалистите по корпоративна социална отговорност имат място във фирмите. Те са комплесни хора, които може да са мениджъри, пиари, да отговарят за човешките ресурси, те работят отвътре и отвън – с крайни клиенти, с компании и нерядко с неправителствени организации. Все по-вече бизнесът осъзнава, че за да има устойчиво развитие, може да разчита на този род специалисти. Техният авторитет помага да се защити определено виждане пред съвета на директорите или управителен съвет в полза на фирмата, в т.ч на персонала.