Изпращане на абсолвенти от Випуск 2019 г.

Академичният състав на катедра "Финанси" организира официално изпращане на абсолвентите от Випуск 2019 г. на 16 май 2019 г. от 17:30 ч. в зала 323.