Публична лекция на съдия Милен Славов на тема "Конституцията като въплъщение на стремежа за утвърждаване и защита на общочовешките ценности"

Публична лекция на съдия Милен Славов на тема "Конституцията като въплъщение на стремежа за утвърждаване и защита на общочовешките ценности"