Представители на ИУ – Варна участваха в международен научен форум във Варшава

Научна конференция с международно участие на тема „Туристическият продукт: иновации, маркетинг, управление” се проведе на 16.01.2019 г. в Университета по социални и хуманитарни науки – Варшава. Форумът бе под патронажа на Полската организация по туризъм. Организатори на конференцията бяха:

- University of Social Sciences, Faculty of Management and Safety Sciences - Warsaw;

- Institute of Economics, Department of Marketing and Tourism;

- Józef Piłsudski University of Physical Education - Warsaw, Faculty of Tourism and Recreation.

Партньор на конференцията беше ИУ – Варна, а в състава на научния комитет като представители на университета бяха включени проф. д-р Стоян Маринов – декан на факултет „Управление“, и доц. д-р Денка Златева – директор на Центъра за магистърско обучение.

На конференцията доц. д-р Денка Златева и гл. ас. д-р Мария Велева представиха доклад на тема „Анализ на развитието на винения туризъм: тенденции и перспективи за Варненски регион“. Докладът предизвика жив интерес и положи началото на серия от дискусии относно съвременните тенденции в развитието на туризма, както и адаптирането на туристическия продукт към поведението на туристите в съвременния свят на модерните технологии.

Установени бяха контакти с колеги от различни университети,  които заявиха интерес към проучване на възможността за съвместна научноизследователска дейност.