Дати за явяване на студенти

Преподавател дати час и зала
Доц. д-р С. Пашова 16.11.2017 г.
14.12.2017 г.
от 9:00 ч.  в каб. 229 А
Доц. д-р Т. Стойкова

27.11.2017 г.;
07.12.2017 г.

от 11:00 ч. в каб. 314 В
Доц. д-р Д. Златева 07.11.2017 г.
12.12.2017 г.
от 14:00 ч. в каб. 113
 
Гл. ас. д-р В. Живкова 06.11.2017 г.
04.12.2017 г.
от 10:15 ч.  в зала 2-315