График за държавен изпит на специалност "Икономика на търговията" и "Търговски бизнес" 12 септември 2017

Г Р А Ф И К

за провеждане на държавен изпит на студентите от

ОКС "бакалавър" специалност "Икономика на търговията" и

ОКС "магистър" специалност "Търговски бизнес"

12. 09. 2017 г. ( вторник )

I. Писмен държавен изпит - зала 316

 Начало: 7,30 часа

Край: 10,30 часа

След приключване на писмената част на ДИ ще се проведе

II. Електронен тест - зала 55

Начало: 11,00 часа

Край: 12,00 часа

Студентите трябва да заемат място в зала 316 не по-късно от 10,45 ч.

                         №          Фак. №      СИН           Име, фамилия

97614

1833

Весиле Мехмедова

100111

2547

Иван Иванов

100142

2561

Мария Георгиева

100350

2602

Николай Иванов

100486

2629

Кристиян Костадинов

101310

2844

Михаил Трашлиев

101813

2990

Синан Исмет

101839

2998

Ерхан Емин

101847

2999

Константина Иванова

101871

3007

Неделина Иванова

101963

3037

Валери Христов

101977

3045

Дебора Иванова

102079

3072

Данаил Желязков

102083

3073

Ивайло Патарински

102190

3104

Михаил Михайлов

102448

3206

Ивайло Ангелов

Студентите трябва да носят листи за писане и студентски книжки!

Защита на дипломни работи 12.09. 2017 г. ( вторник ) зала 316

Начало: 10,30 ч.

     Държавна изпитна комисия / състав /

  1. Доц. д-р Виолета Димитрова – председател
  2. Проф. д-р Данчо Данчев
  3. Доц. д-р Христо Трайков
  4. Доц. д-р Цветнен Цветков
  5. Доц. д-р Донка Желязкова
  6. Доц. д-р Михал Стоянов

Дипломанти:

ОКС "магистър":

12220 Иванка Симеонова

ОКС "бакалавър":

3018 Дафинка Николова