Държавнен изпит януари 2018 г.

Държавният изпит за всички студенти, подали документи за януарската сесия,

от специалности "Стокознание" и "КЕС"

ще се проведе на 31.01.2018 г. от 8:30 часа в зала Н-102.

Указания

Въпросник ОКС "бакалавър"

Въпросник ОКС "магистър"