Заплащане на семестриална такса и срокове за записване за летен семестър 2018/2019

Заплащане на семестриална такса и срокове за записване за летен семестър 2018/2019

Заплащане на семестриална такса и срокове за записване
за летен семестър на уч. 2018/2019 г.
за студенти от ОКС "бакалавър" и ОКС "магистър"

Във връзка с предстоящото записване за летен семестър на уч. 2018/2019 г. ви уведомяваме, че е необходимо да заплатите семестриалната такса към Банка ДСК:

  • ОКС "бакалавър" - до 04.02.2019 г. (дистанционно обучение) и до 20.02.2019 г. (редовно обучение)
  • ОКС "магистър" - до 04.02.2019 г. (задочно и дистанционно обучение) и до 20.02.2019 г. (редовно обучение)

ОКС "бакалавър"

Заверяването на студентските книжки, лични карти, както и издаването на уверения ще се извърши по график за всяка специалност, курс и група чрез груповите отговорници:

  • За дистанционно обучение – от 04.02.2019 г.
  • За редовно обучение – от 21.02.2019 г.

ОКС "магистър"

Заверяването на студентските книжки ще се извърши по график:

  • За задочно и дистанционно обучение – от 04.02.2019 г.
  • За редовно обучение – от 21.02.2019 г.

По-ранното заплащане на зимен семестър е наложително поради извършени промени в сроковете за подаване на данни към Регистъра на действащите и прекъснали студенти и докторанти, на основание писмо с изх.№ 9104-11/26.01.2017 г. на МОН.

Информация за семестриалните такси са публикувани в сайта на ИУ-Варна, меню "Студенти".

Банка ДСК
IBAN: BG73STSA93003129276200
BIC: STSABGSF
Титуляр:
Икономически университет - Варна
В основание за плащане е необходимо да са изписани: Фак. номер, Специалност и Трите имена на студента