Записване в ОКС "бакалавър" на кандидат-студенти, приети на ранен прием

Всички кандидат-студенти приети на ранен прием, следва да изпратят сканирано копие на дипломата си за средно образование, в периода 20 юни - 6 юли 2017 г., на електронната поща на ИУ - Варна - priem@ue-varna.bg


 Приетите на ранен прием кандидат-студенти, трябва да се запишат в Икономически университет – Варна,

на  10, 11, 12 или 13 юли 2017 г

При записването е нужно да знаят входящия си номер и да представят следните документи:

  1. Диплома за средно образование - оригинал;
  2. Документ за самоличност;
  3. Четири снимки (за документи) - формат 3,5/4,5 см;
  4. Комплект документи за записване - 22 лв. (с ДДС). Документите се закупуват от книжарницата на ИУ-Варна.

Забележка: Записването на приетите студенти е лично или с нотариално заверено пълномощно на приносителя.