Научен календар 2018

09 ноември 2018

Национална научна конференция "Актуални правни предизвикателства в икономиката"

Катедра "Правни науки"

08 юни 2018

Национална научна конференция "Защита срещу дискриминацията: правна уредба, проблеми и тенденции"

Катедра "Правни науки"

16 април 2018