За студенти ОКС "бакалавър" - дипломанти през зимна поправителна сесия - м. януари 2017 г.

За студенти ОКС "бакалавър" - дипломанти през зимна поправителна сесия - м. януари 2017 г.

Документи за допускане до държавна изпитна сесия
(
25.01. – 27.01.2017 г.)

Студентите, завършили семестриално, които ще защитават дипломна работа или ще полагат държавен изпит през месец януари 2017 г. на 18 и 19 януари 2017 г. трябва да представят следните документи:

  1. В методичния кабинет на съответната специалност при инспектор "Учебна дейност":

- Заявление (за бакалаври) за допускане до държавна изпитна сесия (купува се от книжарницата на 1 ет. в университета);
- Обходен лист с подпис и печат на библиотеката;
- Касов бон (оригинал) за платена такса 50 лв (съгласно зап. РД-10-1291/16.05.2016 г. административна такса за издаване на диплома), които се внасят в касата на университета, каб. 231, етаж 2;
- Две снимки формат 3,5/4,5 см, като на гърба на снимките дипломантът написва факултетен №, специалност и трите си имена;
- Плик (среден формат В5) с надписан точен адрес по местоживеене, на който да бъде изпратена дипломата.

  1. В сектор "Студенти" (фронт офис бакалавър) – каб. 214, 215 и 216, ет. 2:

- Заявление за допускане до държавна изпитна сесия, заверено от инспектор УД на съответната специалност;
- Студентска книжка.

Студенти, които подават заявление до Ректора на Икономически университет – Варна за допускане до нови последователни сесии на държавен изпит, заплащат такса от 50 лв. за допускане до държавен изпит със следващ випуск (заповед РД-10-1291/16.05.2016 г.)
 

Работното време на Сектор "Студенти"
8:00 – 16:30
Почивки:

10.15 – 10.30
12.00 – 12.30
14.30 – 14.45

 

Забележка: Методичните кабинети по специалности са следните:
 

Специалност

Кабинет

СК

Н-110

ФИНАНСИ

123 а

ИС, ИНС, БИ

Н-111

АБ, ЛОГ., ИБ

Н-107

ИТ

Н-106

СТОКОЗНАНИЕ

314 б

ТУРИЗЪМ, МИО

Н-108

МАРКЕТИНГ

317 в

МЕНИДЖМЪНТ

225 б

ИНФОРМАТИКА, БИС

317 б

СТАТИСТИКА И ИКОНОМЕТРИЯ

317 б