Срокове за записване на магистри за летен семестър

Срокове за записване на магистри за летен семестър

СРОКОВЕ ЗА ЗАПИСВАНЕ НА МАГИСТРИ
ЗА ЛЕТЕН СЕМЕСТЪР НА УЧЕБНАТА 2015/2016
г.

Записването на семестъра става с представяне на вносна бележка за платена такса в ЦМО (каб. 114) към обслужващата Икономически университет – Варна банка и студентска книжка поне един ден след превеждане на сумата.

Срокове за плащане на таксите и записване за летен семестър на учебната 2015/2016 година:

  • за редовно обучение: 22.02. - 11.03.2016 г.
  • за дистанционно обучение: до 11.03.2016 г.
  • за задочно обучение: 02.02. - 17.02.2016 г.

Банкова сметка:

СИБАНК ЕАД
IBAN
: BG 39 BUIB 9888 3129 2762 00
BIC: BUIBBGSF
Титуляр: Икономически университет – Варна
Такса обучение /имена; ЕГН; курс; спец.; факулт. номер; семестър/


ВАЖНО!

Всички студенти, завършили други университети и колежи, записали се с Академична справка следва да носят при записване на семестъра копие на дипломата си за въвеждане на данни, необходими за регистъра на МОН.

Семестриални такси може да внесете на изнесеното работно място на СИБАНК в Икономически университет – Варна, което се намира до средния вход на университета. Работно време: всеки делничен ден от 8:00 ч. до 16:30 ч.