Кариерен център

Мрежа за сътрудничество с бизнеса  Мрежа за сътрудничество с бизнеса

Правилният избор на специалност, успешната реализация на студентите по време и след приключване на обучението си в Икономически университет – Варна винаги е било приоритет за ръководството на университета.Грамота Икономически университет

Сектор "Алумни и кариери" в ИУ-Варна обединява Кариерен център и Алумни организация - дружество на завършилите студенти. Двата центъра работят като едно цяло, защото кариерното развитие на човек започва от най-ранна възраст, преминава през натрупване на опит, знания, умения, интереси в университета и продължава след завършване на образованието.

Кариерен център на ИУ-Варна два пъти подред е носител на награди в категория Висши училища на "Национален конкурс за успешни практики в кариерното информиране, ориентиране и консултиране". Наградите са за въвеждане на единствена по рода си дисциплина "Кариерно развитие" и изградената иновативна платформа UEBN.

Сектор "Аумни и кариери" извършва разнообразни дейности, свързани с кариерното развитие.

ИНДИВИДУАЛНО КАРИЕРНО КОНСУЛТИРАНЕ

Дейността подпомага избор на специалност, професионална ориентация, самооценка, определяне на възможни алтернативи за бъдещо развитие, включително информация за определен работодател, помощ при съставяне на документи за кандидатстване за работа, насоки за добро представяне на интервю и др.

 • Подходящо за кандидат-студенти, студенти и завършили ИУ-Варна
 • Провеждат се целогодишно при инициативност от страна на консултирания
 • Водят се от сертифициран по GCDF кариерен консултант и се запазва конфиденциалност
 • Записване само след предварителна уговорка по имейл или телефон
 • Запиши се
Сертификат Икономически университет

Уъркшоп Икономически университет ГРУПОВО КАРИЕРНО КОНСУЛТИРАНЕ - УЪРКШОПОВЕ

Уъркшоповете залагат на основните и най-често срещани направления за кариерно консултиране: самооценка, автобиография, мотивационно писмо, интервю за работа.

СРЕЩИ С БИЗНЕСА В ИУ - ВАРНА

Бизнес събитията са под форма на презентации на фирми, на личности, част от които завършили ИУ-Варна, информационни щандове, уъркшопове, посещения на бизнес-партньори в лекции и упражнения и др.

Бизнес Икономически университет

Посещения Икономически университет ПОСЕЩЕНИЯ В ПРАКТИКАТА

Все по-често работодателите организират Дни на отворените врати в своята компания. Част от тези отворени събития са предварително договорени единствено и само за Икономически университет – Варна.

ФОРУМ "КАРИЕРИ"

Ежегодният форум събира на едно място фирми от различни браншове, които предлагат на студентите стажове и/или възможности за работа (почасова, сезонна, временна). Студентите имат възможността директно да разговарят с представители на компаниите и да предоставят своите автобиографии и мотивационни писма.

Форум Икономически университет

Успешни кариери Икономически университет ПРОЕКТ "УСПЕШНИ КАРИЕРИ"

Провеждат се интервюта с реализирани в бизнеса възпитаници на ИУ - Варна. Събраните интервюта се публикуват в платформата UEBN и могат да подпомогнат кандидат-студентите при избор на специалност, както и да насърчат взаимодействието между настоящи и завършили студенти и не на последно място да са част от общността на завършилите ИУ-Варна.

ПРОЕКТ "ABLE MENTOR" - Варна

Проектът свързва студенти и доказани професионалисти с ученици от горните гимназиални курсове в мрежа за споделяне на знания и опит. Заедно те решават конкретни казуси под формата на проекти, с които повишават знанията и уменията на учениците. Цели се приемственост между поколенията в информирано, вдъхновено и активно общество.

 • Подходящ за кандидат-студенти, студенти и завършили ИУ-Варна и всички хора, живеещи в гр. Варна
 • Провежда се 2 пъти годишно, съобразно учебните срокове на учениците
 • На национално ниво се ръководи от Асоциация на българските лидери и предприемачи (ABLE)
 • За град Варна се координира от Икономически университет – Варна
 • Прочетете кои бяха участниците през 1 сезон за Варна (2015) и какви проекти направиха
 • ЗАПИШЕТЕ СЕ КАТО УЧЕНИК ИЛИ МЕНТОР
Able Mentor Икономически университет

Кариерен консултант

Гергана Стоева

Гергана Стоева

 

Мобилен телефон Мобилен тел. 0882 164807

Email Email: gergana.stoeva@ue-varna.bg


Контакти:
 

Office Кабинет: ет. 1 Mobile Мобилен тел. 0885 624460 Facebook Facebook: http://www.facebook.com/cdcenter.uevarna
Telephon Тел. 052 804340 Email Email: cdcenter@ue-varna.bgИкономически университет – Варна
Кариерен център
бул. Княз Борис I №77
гр. Варна, 9002

Официален сайт: http://www.ue-varna.bg
Уебсайт на UEBN - Мрежа за сътрудничество с бизнеса: http://uebn.ue-varna.bg/bg/