Образователна и научна степен "Доктор"

ОБРАЗОВАТЕЛНА И НАУЧНА СТЕПЕН "ДОКТОР"
Име Жури, рецензии, становища и автореферат Публикувано на
Кандидат: Ивайло Димитров Иванов
Докторска програма: Икономика и управление (търговия)
Тема на дисертационният труд: "Възвращаемост  на инвестициите в търговски центрове в България"
Научно жури 27.04.2017 г.
Кандидат: Велина Атанасова Колева - Сачкова
Докторска програма: Социално управление
Тема на дисертационният труд: "Мотиви за поведение на компютърните специалисти в организацията (на примера на ИТ сектора в България)"

Научно жури

Рецензии

Становища

Автореферат

28.04.2017 г.
Кандидат: Стойчо Василев Стоев
Докторска програма: Приложение на изчислителната техника в икономиката
Тема на дисертационният труд: "Софтуерен модел за управление и оценка на ИТ риск"

Научно жури

Рецензии

Становища

Автореферат

29.03.2017 г.
НАУЧНА СТЕПЕН "ДОКТОР НА НАУКИТЕ"
Име Жури, рецензии, становища и автореферат Публикивано на