Образователна и научна степен "Доктор"

ОБРАЗОВАТЕЛНА И НАУЧНА СТЕПЕН "ДОКТОР"
Име Жури, рецензии, становища и автореферат Публикувано на
Кандидат: Христо Георгиев Георгиев
Докторска програма: Социално управление
Тема на дисертационният труд: "Управление на кариерното развитие в организацията (на примера на общинските администрации от Североизточния район на България"

Научно жури

Рецензии

Становища

Автореферат

06.03.2017 г.
Кандидат: Галина Пенева Илиева
Докторска програма: Икономика и управление (туризъм)
Тема на дисертационният труд: "Пазарно позициониране на морски туристически комплекс като дестинация на хазартен туризъм (на примера на туристически комплекс „Златни пясъци“)“
 

Научно жури

Рецензии

Становища

Автоферат

02.03.2017 г.
НАУЧНА СТЕПЕН "ДОКТОР НА НАУКИТЕ"
Име Жури, рецензии, становища и автореферат Публикивано на