Обявени конкурси

Длъжност / бр.

Професионално направление

Научна специалност

Катедра

Срок по ДВ (№............)

Дата на публикуване в сайта

Главен асистент - 1 бр. 3.8. Икономика Маркетинг (Управление на взаимоотношенията с клиенти) "Маркетинг"

Срок 2 месеца считано от публикуването в ДВ (бр.85/24.10.2017 г.)

24.10.2017 г.
Главен асистент - 1 бр. 3.6 Право Административно право и административен процес "Правни науки" Срок 2 месеца считано от публикуването в ДВ (бр.71/1.09.2017 г.) 1.09.2017 г.