Обявени конкурси

Длъжност / бр.

Професионално направление

Научна специалност

Катедра

Срок по ДВ (№............)

Дата на публикуване в сайта

Доцент - 1бр. 3.8. Икономика Икономика и управление (количествени методи в логистиката) "Статистика и приложна математика" Срок 2 месеца считано от публикуването в ДВ (бр.100/15.12.2017 г.) 15.12.2017 г.
Главен асистент - 1 бр. 3.8. Икономика Приложение на изчислителната техника в икономиката "Информатика" Срок 2 месеца считано от публикуването в ДВ (бр.100/15.12.2017 г.) 15.12.2017 г.
Главен асистент - 1 бр. 4.6. Информатика и компютърни науки Информатика "Информатика" Срок 2 месеца считано от публикуването в ДВ (бр.100/15.12.2017 г.) 15.12.2017 г.