Обявени конкурси

Длъжност / бр.

Професионално направление

Научна специалност

Катедра

Срок по ДВ (№............)

Дата на публикуване в сайта

Професор - 1бр. 3.8 Икономика

Икономика и управление

(количествени методи в икономиката)

"Статистика и приложна математика" Срок 2 месеца по ДВ (бр.60/25.07.2017 г.) 25.07.2017 г.
Главен асистент - 1 бр. 3.6 Право Административно право и административен процес "Правни науки" Срок 2 месеца по ДВ (бр.71/1.09.2017 г.) 1.09.2017 г.