Учебници, учебни помагала и книги 

Русский язык Управление на корпоративната интелектуална собственост

Русский язык
Второй иностранный язык для специальностей „Менеджмент туризма”
и „Менеджмент досуга”

Управление на корпоративната интелектуална собственост

Урбанистика Изследване на операциите Стокознание на текстилните и обувните стоки Конкуренция и конкурентособност
Урбанистика Изследване на операциите
Ръководство
Стокознание на текстилните и
обувните стоки
Ръководство за лабораторни упражнения
Конкуренция и конкурентособност
Финансовата наука - между догмите и реалността Финансовата наука в ИУ-Варна - борба с превратностите на времето Геополитика и геостратегия на туризма Мениджмънт в аграрния бизнес
Финансовата наука - между догмите и реалността Финансовата наука в ИУ-Варна - борба с превратностите на времето Геополитика и геостратегия на туризма Мениджмънт в аграрния бизнес
Екскурзоводство Организация на бизнес консултантската дейност Маркетингови проучвания в агробизнеса The Language of Microeconomics and Macroeconomics
Екскурзоводство Организация на бизнес консултантската дейност Маркетингови проучвания в агробизнеса The Language of Microeconomics and Macroeconomics
Алгебра - ръководство Корпоративен PR Tour Guiding in English Планиране и прогнозиране
Алгебра - ръководство Корпоративен PR Tour Guiding in English Планиране и прогнозиране
Търговско и облигационно право Управление на дистрибуцията Вещно право Математика и оптимизационни методи - Ръководство
Търговско и облигационно право Управление на дистрибуцията Вещно право Математика и оптимизационни методи
Ръководство
Основи на публичното право Европейски фондове и проекти Спортна анимация Маркетингови комуникации
Основи на публичното право Европейски фондове и проекти Спортна анимация Маркетингови комуникации
Управление на конкурентноспособността и растежа Търговски марки и реклама на стоките Стоков контрол Стокознание Ръководство за лабораторни упражнения
Управление на конкурентноспособността и растежа Търговски марки
и реклама на стоките
Стоков контрол Стокознание
Ръководство за лабораторни упражнения
Регурлиране на международния туристически бизнес Мениджмънт в аграрния бизнес Интелигентни агенти и мултиагентни системи Философия
Регурлиране на международния туристически бизнес Мениджмънт в аграрния бизнес Интелигентни агенти и мултиагентни системи Философия