Зали за свободен достъп

Зали за свободен достъп

Желаещите да имат достъп до Интернет, могат да използват каб. H-213. В случай, че залата е заета може да се обръщате към служителите в каб. H-204.