Цитирания и библиографии на преподавателите от Икономически университет

Цитирания и библиографии на преподавателите от Икономически университет

Уважаеми преподаватели,

С цел актуално попълване на базите "Библиографии" и "Цитирания", молим да донесете за библиографиране или да ни уведомите за пропуснати от нас ваши публикации.

За справки или повече информация - Библиотека, каб. Комплектуване, обработка, периодика (ет. 5, в Заемна служба), тел. 088 216 4522, e-mail: obrabotka@ue-varna.bg