Съвременни български научни издания, реферирани и индексирани в световноизвестни бази данни с научна информация

Списък на съвременни български научни издания, реферирани и индексирани в световноизвестни бази данни с научна информация