Учебно разписание на студенти


Академичен календар на учебния процес за учебната 2017/2018 г.


Академичен календар на учебния процес за учебната 2016/2017 г.


Учебно разписание за ОКС "бакалавър" и ОКС "магистър" - дистанционно обучение, летен семестър на уч. 2016/2017


Учебно разписание за ОКС "магистър", януарски прием - редовно, задочно и дистанционно обучение, летен семестър на уч. 2016/2017 г.


Учебно разписание за ОКС "бакалавър" и ОКС "магистър" - редовно и задочно,
летен семестър на учебната 2016/2017 г.

 

В таблицата за учебно разписание, в колона Седмица цифрите 1 и 2 имат следните означения:
- с цифра 1 се означава нечетна учебна седмица (първа нечетна седмица на летен
семестър е 13.02. - 17.02.2017 г.)
- с цифра 2 се означава четна учебна седмица (първа четна седмица на летен
семестър е 20.02. - 24.02.2017 г.)

Курс
Група
Ден
Обучение