х. ас. Петя Петрова


Поща petya.p.petrova@ue-varna.bg
Телефон 0882/16 5678; 0887/ 671 601;
Кабинет 62
Консултации Кабинет: 62, Понеделник, 10:00-12:00
Консултации Кабинет: 62, Петък, 10:00-12:00
Приемно време Кабинет: 62, Сряда, 10:00-12:00
Приемно време Кабинет: 62, Четвъртък, 10:00-12:00
Почивка 12:00-12:30
Автобиография (CV) CV Europas Petya 2018_.pdf

Преподавани дисциплини

Дисциплина Курс и Специалност
Интелигентни системи Курс 4 Редовно обучение Специалност ИНФ.