доц.д-р Виолета Димитрова


Поща violeta_dimitrova@ue-varna.bg
Кабинет 307
Консултации Кабинет: 307, Вторник, 11:00-13:00
Приемно време Петък 13:00 до 15:00
Автобиография (CV) CV_V.Dimitrova_.pdf

Преподавани дисциплини

Дисциплина Курс и Специалност
Спецсеминар Курс 4 Редовно обучение Специалност БИЗН.ИК
Бизнес комуникации Курс 3 Редовно обучение Специалност ИК.И Т.
Организация на търговията Курс 3 Редовно обучение Специалност ИК.И Т.
Конкурентоспос. на търг.бизнес Курс 5 Редовно обучение Специалност ГТБ
Конкурентоспос. на търг.бизнес Курс 5 Редовно обучение Специалност ГТБ-СУ
Конкурентоспос. на търг.бизнес Курс 6 Редовно обучение Специалност ГТБ-ДО
Конк. и конкурентоспособност Курс 3 Редовно обучение Специалност БИЗН.ИК