ГЛ.АС.Д-Р НЕДЯЛКО ВЪЛКАНОВ


Поща n.valkanov@ue-varna.bg
Телефон 0882 164 528
Кабинет 521
Консултации Кабинет: 521, Понеделник, 11:00-13:00
Консултации Кабинет: 521, Четвъртък, 17:00-19:00
Автобиография (CV) CV_N.Valkanov_.pdf

Преподавани дисциплини

Дисциплина Курс и Специалност
ТЕОРИЯ НА ФИН.ПОСРЕДНИЧЕСТВО Курс 3 Редовно обучение Специалност ФИНАНСИ
ВЪВЕДЕНИЕ ВЪВ ФИНАНСИТЕ Курс 2 Редовно обучение Специалност СБП
ВЪВЕДЕНИЕ ВЪВ ФИНАНСИТЕ Курс 2 Редовно обучение Специалност АБ
ВЪВЕДЕНИЕ ВЪВ ФИНАНСИТЕ Курс 2 Редовно обучение Специалност БИЗН.ИК
ВЪВЕДЕНИЕ ВЪВ ФИНАНСИТЕ Курс 2 Редовно обучение Специалност НИИ