гл.ас.д-р Недялко Вълканов


Поща n.valkanov@ue-varna.bg
Телефон 0882 164 528
Кабинет 521
Консултации Кабинет: 521, Понеделник, 11:00-13:00
Консултации Кабинет: 521, Четвъртък, 17:00-19:00
Автобиография (CV) CV_N.Valkanov_.pdf

Преподавани дисциплини

Дисциплина Курс и Специалност
Теория на фин.посредничество Курс 3 Редовно обучение Специалност ФИНАНСИ
Теория на фин.посредничество Курс 5 Редовно обучение Специалност БМ-СУ
Теория на фин.посредничество Курс 5 Задочно обучение Специалност БМ-СУ
Теория на фин.посредничество Курс 6 Редовно обучение Специалност БМ-ДО
Теория на фин.посредничество Курс 6 Задочно обучение Специалност БМ-ДО
Въведение във финансите Курс 2 Редовно обучение Специалност СБП
Въведение във финансите Курс 2 Редовно обучение Специалност АБ
Въведение във финансите Курс 2 Редовно обучение Специалност БИЗН.ИК
Въведение във финансите Курс 2 Редовно обучение Специалност НИИ
Превенция на наруш. в банките Курс 5 Редовно обучение Специалност БМ
Превенция на наруш. в банките Курс 5 Задочно обучение Специалност БМ
Превенция на наруш. в банките Курс 5 Редовно обучение Специалност БМ-СУ
Превенция на наруш. в банките Курс 5 Задочно обучение Специалност БМ-СУ
Превенция на наруш. в банките Курс 6 Редовно обучение Специалност БМ-ДО
Превенция на наруш. в банките Курс 6 Задочно обучение Специалност БМ-ДО