ДОЦ.Д-Р ДИМИТЪР РАФАИЛОВ


Поща d.rafailov@ue-varna.bg
Телефон -
Кабинет 517
Консултации Кабинет: 517, Четвъртък, 15:30-17:30
Интернет Страница http://finance-varna.com/
Автобиография (CV) CV_Rafailov_bg_.pdf

Преподавани дисциплини

Дисциплина Курс и Специалност
ВЪВЕДЕНИЕ ВЪВ ФИНАНСИТЕ Курс 2 Редовно обучение Специалност ФИНАНСИ
ВЪВЕДЕНИЕ ВЪВ ФИНАНСИТЕ Курс 2 Редовно обучение Специалност З.И ОС.
ВЪВЕДЕНИЕ ВЪВ ФИНАНСИТЕ Курс 2 Редовно обучение Специалност БИС