доц.д-р Димитър Рафаилов


Поща d.rafailov@ue-varna.bg
Телефон -
Кабинет 517
Консултации Кабинет: 517, Четвъртък, 16:15-18:15
Интернет Страница http://finance-varna.com/
Автобиография (CV) CV_Rafailov_bg_.pdf

Преподавани дисциплини

Дисциплина Курс и Специалност
Въведение във финансите Курс 2 Редовно обучение Специалност ФИНАНСИ
Въведение във финансите Курс 2 Редовно обучение Специалност З.И ОС.
Въведение във финансите Курс 2 Редовно обучение Специалност БИС
Дългоср.финансир.на корпорац. Курс 5 Редовно обучение Специалност КФИН
Дългоср.финансир.на корпорац. Курс 5 Редовно обучение Специалност КФИН-СУ