ДОЦ.Д-Р СТОЯН КИРОВ


Поща kirov@ue-varna.bg
Кабинет 532
Консултации Кабинет: 532, Петък, 10:00-12:00
Дейности Моля, заявете предварително по e-mail желанието си да присъствате на консултации.
Интернет Страница http://finance-varna.com
Автобиография (CV) Автобиография_.pdf

Преподавани дисциплини

Дисциплина Курс и Специалност
ВЪВЕДЕНИЕ ВЪВ ФИНАНСИТЕ Курс 2 Редовно обучение Специалност ТУРИЗЪМ
ВЪВЕДЕНИЕ ВЪВ ФИНАНСИТЕ Курс 2 Редовно обучение Специалност МИО
МОРСКО И КАРГО ЗАСТРАХОВАНЕ Курс 4 Редовно обучение Специалност ФИНАНСИ