доц. д-р Стоян Киров


Поща kirov@ue-varna.bg
Кабинет 532
Дейности Моля, заявете предварително по e-mail желанието си да присъствате на консултации.
Интернет Страница http://finance-varna.com
Автобиография (CV) Автобиография_.pdf

Преподавани дисциплини

Дисциплина Курс и Специалност
Основи на застраховането Курс 3 Редовно обучение Специалност ФИНАНСИ
Фондове за пенс. осигуряване Курс 5 Редовно обучение Специалност ПФИН
Фондове за пенс. осигуряване Курс 5 Редовно обучение Специалност ПФИН-СПНУ
Фондове за пенс. осигуряване Курс 6 Редовно обучение Специалност ПФИН-СПН
Фондове за пенс. осигуряване Курс 6 Редовно обучение Специалност ПФИН-ДНДО
Корпоративно застраховане Курс 5 Редовно обучение Специалност КФИН
Корпоративно застраховане Курс 5 Редовно обучение Специалност КФИН-СПНУ
Корпоративно застраховане Курс 6 Редовно обучение Специалност КФИН-СПН
Корпоративно застраховане Курс 6 Редовно обучение Специалност КФИН-ДНДО
Мен. на частните пенс. фондове Курс 3 Редовно обучение Специалност З.И ОС.
Магистърски спецсеминар Курс 5 Редовно обучение Специалност ПФИН
Магистърски спецсеминар Курс 5 Редовно обучение Специалност ПФИН-СПНУ
Магистърски спецсеминар Курс 6 Редовно обучение Специалност ПФИН-СПН
Магистърски спецсеминар Курс 6 Редовно обучение Специалност ПФИН-ДНДО