доц.д-р Стоян Киров


Поща kirov@ue-varna.bg
Кабинет 532
Консултации Кабинет: 532, Четвъртък, 13:00-15:00
Дейности Моля, заявете предварително по e-mail желанието си да присъствате на консултации.
Интернет Страница http://finance-varna.com
Автобиография (CV) Автобиография_.pdf

Преподавани дисциплини

Дисциплина Курс и Специалност
Мита и митнически режими Курс 5 Редовно обучение Специалност ПФИН
Мита и митнически режими Курс 5 Редовно обучение Специалност ПФИН-СУ
Въведение във финансите Курс 2 Редовно обучение Специалност ТУРИЗЪМ
Въведение във финансите Курс 2 Редовно обучение Специалност МИО
Морско и карго застраховане Курс 4 Редовно обучение Специалност ФИНАНСИ