Ръководство

Ръководител катедра

Доц. д-р Илиан Иванов Минков

Доц. д-р Илиан Иванов Минков

Кабинет Кабинет: 229 Г
 

Електронна поща Email: minkov@ue-varna.bg


Заместник-ръководител катедра

Доц. д-р Иван Йорданов Петров

Доц. д-р Иван Йорданов Петров

Кабинет Кабинет: 527
Електронна поща Email: ivan_petrov@ue-varna.bg