График за държавен изпит на специалност "Икономика на търговията" 22 юни 2017

КАТЕДРА “ИКОНОМИКА И УПРАВЛЕНИЕ НА ТЪРГОВИЯТА”

Г Р А Ф И К

за провеждане на комплексния писмен държавен изпит на студентите от специалност "Икономика на търговията" ОКС "бакалавър"

Държавна изпитна комисия / състав /

  1. Доц. д-р Виолета Димитрова – председател
  2. Проф. д-р Данчо Данчев
  3. Доц. д-р Христо Трайков
  4. Доц. д-р Цветнен Цветков
  5. Доц. д-р Донка Желязкова
  6. Доц. д-р Михал Стоянов

22 юни 2017 г. ( четвъртък ) зала 316  Начало 7,30 ч. Край 10,30 ч.

Заемането на места в залата най-късно до 7,15 ч.

Дипломанти:

                                      

         №            Фак.№                    СИН                               Дипломант

100216

2576

Йордан Станев

100238

2580

Ивайло Милчев

100307

2595

Мерай Мустафа

100331

2599

Елиз Шефкъ

100369

2606

Хараламби Николов

100459

2623

Гергана Атанасова

100566

2646

Силвия Вълчева

100609

2654

Маринела Кацова

100626

2658

Георги Цачев

100779

2704

Гюлсюм Хасан

100810

2716

Радина Димова

100843

2727

Никола Григоров

100922

2745

Генади Войнов

100972

2759

Иван Врачев

101021

2768

Таня Нейкова

101059

2779

Станислав Симеонов

101127

2791

Мария Димитрова

101153

2797

Деница Иванова

101200

2807

Петина Цанева

101221

2814

Радостина Колева

101242

2821

Владислав Христов

101262

2828

Ивета Липчева

101277

2833

Вероника Пенчева

101290

2836

Ния Рафаилова

101328

2851

Мирослава Танчева

101329

2852

Йорданка Ставрева

101345

2858

Ахмед Османов

101346

2859

Иво Иванов

101350

2862

Кристиана Йорданова

101359

2865

Йоана Иванова

101392

2877

Йорданка Атанасова

101465

2897

Полина Щерева

101514

2913

Иван Вълков

101563

2933

Жанет Стоянова

101698

2961

Ева Георгиева

101724

2967

Митко Панайотов

101823

2992

Павлин Петров

101901

3020

Десислава Игнатова

101907

3023

Мира Великова

101934

3030

Богдан Ангелов

101953

3033

Дебора Стефанова

102010

3053

Сузана Андреева

102033

3058

Марина Николова

102063

3066

Нурсен Юсуф

102098

3076

Красимира Иванова

102272

3129

Светлозар Йорданов

102294

3135

Ивелин Русинов

102318

3142

Иво Богданов

102360

3162

Мустафа Юмер

102364

3164

Галина Ганева

102380

3173

Симона Кунова

102398

3183

Георги Георгиев

102426

3194

Джанер Мустафа

102457

3210

Генади Ганчев

102465

3213

Даниела Димитрова

102509

3233

Серхат Мустафа

СТУДЕНТИТЕ ДА НОСЯТ ЛИСТИ ЗА ПИСМЕНИЯ ДЪРЖАВЕН ИЗПИТ

И СТУДЕНТСКА КНИЖКА

След приключване на писмения изпит студентите

от ОКС "бакалавър" специалност "Икономика на търговията"

провеждат електронен тест в Тестови център, както следва:

В Зала 55 от 11,00 ч. до 12,00 ч. следните дипломанти:

100216

2576

Йордан Станев

100238

2580

Ивайло Милчев

100307

2595

Мерай Мустафа

100331

2599

Елиз Шефкъ

100369

2606

Хараламби Николов

100459

2623

Гергана Атанасова

100566

2646

Силвия Вълчева

100609

2654

Маринела Кацова

100626

2658

Георги Цачев

100779

2704

Гюлсюм Хасан

100810

2716

Радина Димова

100843

2727

Никола Григоров

100922

2745

Генади Войнов

100972

2759

Иван Врачев

101021

2768

Таня Нейкова

101059

2779

Станислав Симеонов

101127

2791

Мария Димитрова

101153

2797

Деница Иванова

101200

2807

Петина Цанева

101221

2814

Радостина Колева

101242

2821

Владислав Христов

101262

2828

Ивета Липчева

101277

2833

Вероника Пенчева

101290

2836

Ния Рафаилова

101328

2851

Мирослава Танчева

101329

2852

Йорданка Ставрева

101345

2858

Ахмед Османов

101346

2859

Иво Иванов

В Зала 56 от 11,00 ч. до 12,00 ч. следните дипломанти:

№             Фак. №              СИН                   Име, фамилия

101350

2862

Кристиана Йорданова

101359

2865

Йоана Иванова

101392

2877

Йорданка Атанасова

101465

2897

Полина щерева

101514

2913

Иван Вълков

101563

2933

Жанет Стоянова

101698

2961

Ева Георгиева

101724

2967

Митко Панайотов

101823

2992

Павлин Петров

101901

3020

Десислава Игнатова

101907

3023

Мира Великова

101934

3030

Богдан Ангелов

101953

3033

Дебора Стефанова

102010

3053

Сузана Андреева

102033

3058

Марина Николова

102063

3066

Нурсен Юсуф

102098

3076

Красимира Иванова

102272

3129

Светлозар Йорданов

102294

3135

Ивелин Русинов

102318

3142

Иво Богданов

102360

3162

Мустафа Юмер

102364

3164

Галина Ганева

102380

3173

Симона Кунова

102398

3183

Георги Георгиев

102426

3194

Джанер Мустафа

102457

3210

Генади Ганчев

102465

3213

Даниела Димитрова

102509

3233

Серхат Мустафа