График за защита на дипломни работи специалност "Икономика на търговията" 21 юни 2017

КАТЕДРА “ИКОНОМИКА И УПРАВЛЕНИЕ НА ТЪРГОВИЯТА”

Г Р А Ф И К

за провеждане на  защита на дипломни работи

специалност "Икономика на търговията"

Държавна изпитна комисия / състав /

  1. Доц. д-р Виолета Димитрова – председател
  2. Проф. д-р Данчо Данчев
  3. Доц. д-р Христо Трайков
  4. Доц. д-р Цветнен Цветков
  5. Доц. д-р Донка Желязкова
  6. Доц. д-р Михал Стоянов

Защита на дипломни работи 21.06. 2017 г. ( сряда ) зала 316 Начало: 9,00 ч.

1 комисия

Доц. д-р Виолета Димитрова

Доц. д-р Донка Желязкова

Доц. д-р Христо Трайков

2 комисия

Проф. д-р Данчо Данчев

Доц. д-р Цветнен Цветков

Доц. д-р Михал Стоянов

За 1-ва комисия

Дипломанти:

За 2-ра комисия

Дипломанти:

1. 2549 Петър Атанасов

1. 2767 Денислав Петров

2. 2762 Деница Георгиева

2. 2808 Кристина Чернева

3. 3195 Антония Дойчева

3. 2934 Андреана Борисова

4. 3887 Пенка Добрева

4. 2980 Мариан Господинов