График за държавен изпит на специалности "Икономика на търговията" и "Глобален търговски бизнес" 21 юни 2017

КАТЕДРА “ИКОНОМИКА И УПРАВЛЕНИЕ НА ТЪРГОВИЯТА”

Г Р А Ф И К

за провеждане на комплексния писмен държавен изпит на студентите от специалности "Глобален търговски бизнес" ОКС "магистър" и

"Икономика на търговията" ОКС "бакалавър"

Държавна изпитна комисия / състав /

  1. Доц. д-р Виолета Димитрова – председател
  2. Проф. д-р Данчо Данчев
  3. Доц. д-р Христо Трайков
  4. Доц. д-р Цветнен Цветков
  5. Доц. д-р Донка Желязкова
  6. Доц. д-р Михал Стоянов

21 юни 2017 г. ( сряда ) зала 316  Начало 7,30 ч. Край 10,30 ч.

Заемането на места в залата най-късно до 7,15 ч.

Дипломанти:

“Глобален търговски бизнес” ОКС "магистър"

№      Фак.№                 Дипломант

109028

Ралица Чобанова

109075

Деян Спиридонов

109076

Джейлян Ибрямова

109115

Веселин Койчев

109118

Веселка Мънкова

109361

Даниел Христов

109416

Донна Железчева

109421

Живко Неделчев

109429

Стоян Чуков

109565

Илона Минева

109569

Стефани Стоянова

109679

Венцислава Пенева

109694

Елена Душкова

109742

Цветелина Дечева

109975

Алекс Чолаков

109976

Айдън Мрушуд

110406

Венета Димова

110765

Нурай Ахмедова

110851

Иван Славов

110878

Анелия Илиева

110881

Михаил Костов

111175

Йордан Георгиев

111241

Цветан Цанев

11280

Вероника Киорогло

111329

Акоп Акопян

111508

Кристина Христова

111511

Коста Зарзалиев

21 юни 2017 г. ( сряда ) зала 316  Начало 7,30 ч. Край 10,30 ч.

Заемането на места в залата най-късно до 7,15 ч.

Дипломанти:

“Икономика на търговията” ОКС "бакалавър"

                               №      Фак.№         СИН         Дипломант

77195  

4412

Анелия Лефтерова

87906

3143

Светлин Събев

95789

3886

Мариета Стоева

97809

1883

Димитрина Терзиева

97965

1917

Камелия Ялъмова

98373

2023

Мирослав Иванов

98546

2069

Румяна Гъркова

98810

2142

Селим Селимов

98909

2171

Радостина Стефанова

98932

2180

Стефан Стефанов

98980

2199

Георги Георгиев

99293

2325

Люба Възелова

99365

2710

Йосиф Папазов

99511

2907

Бояна Георгиева

99811

2483

Дарина Радойнова

99860

2478

Ангел Петров

99904

2487

Елина Петрова

99935

2499

Деница Иванова

99960

2507

Теодора Колева

99964

2508

Светлана Хараламбиева

100015

2516

Генчо Тотев

100019

2518

Стилиян Петров

100058

2531

Тодор Петров

100104

2544

Бирсен Фахри

100105

2545

Василена Георгиева

100114

2550

Искрен Йорданов

100120

2553

Десислава Апостолова

100126

2556

Клементина Янкова

100169

2566

Яница Александрова

100192

2571

Мариела Георгиева

СТУДЕНТИТЕ ДА НОСЯТ ЛИСТИ ЗА ПИСМЕНИЯ ДЪРЖАВЕН ИЗПИТ

И СТУДЕНТСКА КНИЖКА

След приключване на писмения изпит студентите

от ОКС "бакалавър" специалност "Икономика на търговията"

провеждат електронен тест в Тестови център

Зала 55 от 11,00 ч. до 12,00 ч.