Семестриални такси

Семестриалните такси ще бъдат оповестени след решението на Министерски съвет за утвърждаване на таксите за обучение в държавните висши училища за учебната 2018/2019 година.

Семестриални такси по специалности за студенти
от ОКС "бакалавър" за учебната 2018/2019
 г.

Специалност

Такса в лева

Редовно
обучение
Дистанционно
обучение

Счетоводство и одит

Финанси

Счетоводство и финанси

Застраховане и осигуряване

Икономика и търговия

Бизнес икономика

Предприемачество и инвестиционен мениджмънт

Недвижими имоти и инвестиции

Маркетинг

Дигитални медии и ПР

Международен бизнес (с преподаване на английски език)

Международни икономически отношения

Индустриален бизнес и предприемачество

Логистика

Аграрен бизнес

Екологичен бизнес и регионална сигурност

Бизнес информационни системи

Стокознание и митническа дейност

Мениджмънт

Публична администрация

Съдебна администрация

Туризъм

Информатика и компютърни науки

Мобилни и уеб технологии

Международен туризъм (с преподаване на руски език)


Семестриалната такса може да бъде заплатена в касата на университета или чрез банков превод.

Обслужваща търговска банка:

"СИБАНК" ЕАД - клон Варна
IBAN: BG39 BUIB 9888 3129 2762 00
BIC: BUIBBGSF
Титуляр: Икономически университет - Варна

във вносната бележка, в полето "Задължено лице" се изписва име /собствено, бащино и фамилно/ и ЕГН на студента, а за "Основание на плащане" се изписва "Семестриална такса – 1 курс, специалност /специалността, в която е приет/"