Справка общежитие


ЕГН
Ако системата ви покаже следния надпис: "Няма намерен резултат" - студентът не е допуснат до класиране, поради непълни документи или невзети изпити!


* Списък на чуждестранни студенти, които ще бъдат настанени в общежитие за уч. 2018/2019 г. ТУК

Студенти класирани като резерви за настаняване в общежитие ТУК

В периода 14.08.2018 г. – 17.08.2018 г. - всички класирани за настаняване студенти, трябва да потвърдят чрез превод на депозит в размер на 100 лв. (студенти с ТЕЛК 70% и над 70%, студенти с двама неизвестни или починали родители и студенти, отглеждани до пълнолетието си в домове за деца лишени от родителска грижа,  плащат 30% от депозита) по сметката на "Общежития и столове".

Плащането се извършва само по банков път и присъствието на място не е необходимо.

Сметката на "Общежития и столове": 

ДСК - ЕАД
IBAN:BG04STSA93003144110100
BIC: STSABGSF
Титуляр: Общежития и столове – ИУ-Варна

Непотвърдилите студенти (чрез внесен депозит), отпадат от класирането за настаняване и местата се считат за свободни.

Настаняванията в общежитията ще се извършват през месец септември по следния график:

Г Р А Ф И К
за настаняване на студенти за учебната 2018/2019 г. 

 

10 септември 2018 г

студенти, които са живели на общежитие през лятото и са класирани, чуждестранни студенти. 

11 септември 2018 г.

студенти приети за настаняване без класиране (предимствени групи).

12, 13 септември 2018 г.  студенти класирани за общежитие от I курс
14 Септември 2018 г. студенти класирани за общежитие от II и V  курс
17 Септември 2018 г. студенти класирани за общежитие от III и IV  курс

НАСТАНЯВАНЕТО СТАВА ЛИЧНО!

При настаняването студентите трябва да представят:

  1. Студентски документ (Студентска книжка или Студентска лична карта)
  2. Лична карта
  3. 3 бр. снимки
  4. Вносна бележка/платежно нареждане за внесен депозит       

Получаването на настанително писмо и настаняването се извършва в бл. 1, офис на "Общежития и столове" при ИУ-Варна, ул. Брегалница 1 по Графика, обявен по-горе.

Забележка: Всички класирани студенти за настаняване, които са кандидатствали онлайн през WEB-базираната система трябва да представят оригиналните документи на хартиен носител в деня на настаняването в бл. 1, офис на "Общежития и столове".


По въпроси относно общежития и стипендии се обръщайте към:

Инспектор "Общежития и стипендии"

Наталия Димитрова

Кабинет Кабинет: Стипендии и общежития, Студентска улица

Тел. 052 830809

Мобилен телефон Мобилен тел. 0882 164762 ; 0887 631606

Email Email: ios@ue-varna.bgКонтакти:

Икономически университет – Варна
бул. Княз Борис I №77
гр. Варна, 9002

Студентски общежития блок 1 - тел. 052 634 872
Студентски общежития блок 2 - тел. 052 634 873

Официален сайт: http://www.ue-varna.bg