Профил на купувача 2017

1. Обявления за предварителна информация:

2. Пазарни консултации:

3. Становища от АОП от упражнен предварителен контрол:
 

4. Обществени поръчки, възлагани чрез събиране на оферти с обява /покана до определени лица/:

ID на информация
за публикация на обява в АОП
 
Предмет на поръчката
Дата на създаване на страницата
90 64612 "Строителни работи по вътрешно възстановяване на сграда с идентификатор 10135.3513.252.4 в Учебен блок – 3 по реда на чл.151 от ЗУТет - Варна" 25.05.2017 г.
90 63504 "Доставка, монтаж и настройка на озвучителна и презентационна техника за конферентни зали 1-(118-119) и 1-320 в Учебен корпус - 1 на Икономически университет - Варна" 20.04.2017 г.
90 62881 "Изработка по спецификация, доставка и монтаж на мебели за нуждите на ИУ-Варна" 31.03.2017 г.

90 61947

"Избор на изпълнител за изработка на специализиран дизайн и доставка на информационно-образователни издания и материали, свързани с учебния процес за нуждите на ИУ-Варна" 02.03.2017 г.
90 61498 "Доставки на строителни материали за нуждите на Икономически университет – Варна" 16.02.2017 г.

90 60663

"Абонаментно поддържане и ремонт на система за черно-бял дигитален печат Oce VarioPrint 6160 Ultra" 16.01.2017 г.
90 60662 "Абонаментно поддържане и ремонт на система за цветен дигитален печат CANON IR C7260I" 16.01.2017 г.


5. Обществени поръчки, възлагани чрез процедури:

Уникален номер
на поръчката в РОП (идентификационен номер на Решение)
Предмет на поръчката
Дата на създаване
на страницата
793870 "Избор на доставчик на електрическа енергия и координатор на балансираща група за нуждите на Икономически университет – Варна" 30.06.2017 г.
791901 "Доставки на строителни материали и изделия за нуждите на Икономически университет – Варна" 16.06.2017 г.